RESERVES 93 660 00 69
RESERVES 93 660 00 69

Historia

          

Una mica d´història : La Masia Can Guitart Vell , forma part del “Catàleg del Patrimoni Arquitectònic   i    Natural de Cervelló”    , el   portal d´entrada està compost d´un arc de pedra 

rodó    que   és   l´original   així   com  el arcs   interiors. Antigament la masia era un hostal per

on   passava    el   camí ral “Camí de València”,   lloc  on s´hi paraven les cavalleries, la masia

estava protegida   dels   bandolers per dues portes  de fusta de grans   dimensions que   fa  pocs anys encara hi eren.

 

Fons consultades: “Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Natural de Cervelló”.